Oyo GIT Song Lyrics – 1st Place

BY Uzoka

Intro

Aahaa , aaaa, eba…

bee ni, Ifeto somo bibi lafe soro nipa,

dokita ti en wo Yen o feto si,

iyalode ti e n ri Yen o feto si,

Alufa wa gan ko owun na feto si.

oya eteti ke gbo.

 

 

Verse 1

 

Oko to ba soji ati aya to damo,

Won a jo too o, kole jorawon.
Oko to se ke aya, o ma gbo ti aya.

Aya toba se ike oko, oma gbo toko.

Agbajowo ni a lefi sanya oh.
Owo kan lasan kole gberu dori oh.
Oju teri yen ni alankan fi’n sori oh
Je ki ajo too, kole jara won.

 

Lead: Bobo too oh,

Resp: Kole jorawon.

Lead: Sisi too oh,

Resp:Kole jorawon.

Lead: Ebi e too oh,

Resp: Kole Jorawon.

Lead: Ore too oh,

Resp: Kole jorawon.

Lead: Ara e too oh,

Resp: Kole jorawon

 

 

 

Chorus

Feto si oh oh oh(3 times)

Feto somo bibi.

 

Verse 2 (Rap)

Baba mama e egbo ohun ti mo fe wi.
Ati omode ati agbalagba gbogbo wa lo bawi.
Ni pase ifeto somo bibi.
Awa lodomode olorin to n korin ogbon.
Eni to jin si koto, ko ara yoku logbon.
Arale, mo ni ke gbayi kogbon.

Gbogbo omo to n be lara mi, on mo ma bi tan.

Mofe fi jo baba baba mi ti mo gbo ninu itan.
Omo Bere osi Bere lo n fa.
Ma tori igbadun iseju marun, to fe fi yoofa,
ke wa bi won sile tan, ke je ki won ma jiya.

Eru to le dagbe, to sope o fe owo fa.

oni to ba bimo mejila o ma bi mefa.
Gbogbo egbe e ti se nkan, iwo sore di olufa.

Abo oro o to fun omoluabi, to ba de inu e se lo ma di odidi.

Toko taya, ka fowo sowo po.

kari eni bani so oto oro, ko wopo.

To gbogbo e papo, kajo too.
Lati ojule si ojule, titi de ileto.

 

 

 

Chorus

Feto si oh oh oh(3 times)

Feto somo bibi.

 

 

Outro

seti jasi bayi?

Ifeto somo bibi se pataki gan.

kiya kiya e tete ki e lo feto si.

too gbogbo e papo kajo too oooo.

Intro

Aahaa, aaaa, Hee ba!

Yea! We want to speak about family planning,

The Doctors,

Madam and Clerics

you are seeing do family planning.

Listen and listen good!!!

 

 

Verse 1

 

A wise husband and enlightened wife gets it together for a better life.

A caring husband listens to his wife,

a caring wife listens to her husband,

Teamwork makes the dream work (Proverbs)

Be vigilant! Get it together for a better life

 

 

Lead:- hey man!, Plan well!

Resp:- for a better life

Lead:- hey lady, plan well!

Resp:- for a better life

Lead:- hey Family members! Let’s plan well

Resp:- for a better life

Lead:- hey friend, plan well!

Resp:- for a better life

Lead:- my people, plan well!

Resp:- for a better life

 

 

 

Chorus

Plan well oo(3x)

Plan your family.

 

 

Verse 2 (Rap)

Papa, Mama, listen to me!

The information on family planning relates to both young and old.

We are youngsters, singing and discussing wisdom.

From bad examples we learn how not to be (proverb)

My people, take wisdom.

I want to exhaust my propensity to conceive, I want to be like my parents as history told us.

Too many children, too much penury!

Don’t have too many children because of free 5-minutes pleasure, and make the children suffer.

Don’t carry a load more than your capacity.

You said if I can’t have 12 kids like my parents, I can at least have 6.

Your mates are doing exploits, you’re busy doing nothing concrete.

A word is enough for the wise.

Let couples join hands together. To have an advisor of truth is rare.

Get it together, for a better life.

From house to house, city to city.

 

 

Chorus

Plan well oo(3x)

Plan your family.

 

 

Outro

Do you now know?

Family planning is so important.

Hurry down and GO do family planning.

Let’s Get it together!